IKT - pedagogik &
ny lärarroll

IKT - nya vägar
till kunskap

IKT - En-till-En &
Sociala medier

Utveckling

Vi lever i en tid där ca. 2,3 miljader människor använder internet, 37 % av jordens befolkning. Miljontals av dessa människor är anslutna till sociala medier, nätverkssajter som Facebook, Twitter, Google+, MySpace och LinkedIn. Det bloggas och delas medier på YouTube och flickr. De många möjligheter, på vilket människor, kan anslut sig till nätet har väckt intresse för molntjänster. Länder kommer att försöka styra flödet av information och kommunikation mot ekonomiska intressen. Här finns en enorm affärs- och utvecklingspotential.
Mer

Teknik

Det tar många år för en enkel teknisk innovation att bli var mans egendom och allestädes närvarande i ett samhälle, det tar tid för en innovation för att passa in i kulturen. Ett bra exempel är "musen" det tog mer än 20 år för den innovationen att bli ett vardagligt använt verktyg. Så det bör inte komma som en överraskning att vi står inför likartade tillstånd med dagens tekniska bedrifter. Två heta trender de senaste åren har varit Cloud Computing och sociala medier. Dessa kommer med all säkerhet att sätta avtryck i vår vardag och vara en absolut självklarhet om 15 -20 år. Här måste skolan hänga med.
Mer

Användning

En radikal förändring av pedagogik är nödvändig om IKT skall användas för att stärka undervisning och lärande. Men var börjar man? Det självklara svaret på den frågan blir - Börja med dig själv! Är du beredd att lämna rollen som den självklare förmedlaren av kunskap, faktabäraren och alltid experten, till fördel för rollen som kollaboratör och IBLAND experten.
Mer

Vad är IKT

- INFORMATION
- KOMMUNIKATION
- TEKNIK

Ett bra sätt att tänka kring IKT är att ta i beaktande alla användningsområden av digital teknik som redan finns för att hjälpa privatpersoner, företag och organisationer att använda information...

Mer

Molnet & Sociala medier

"Cloud computing"...

I takt med att användningen av sociala medier ökat har metoder vuxit fram för att utnyttja webben mer effektiv. Vi är nu på väg in i Webb-era 2.0,

Mer