Hur flexibel är din hjärna?

Identifiera snabbt, 5 sekunder, färgen på vart och ett av ovanstående ord (inte läsa dem). Säg färgerna högt. Hur exakt var du? Hur lång tid tog det? Ovanstående uppgift, som kallas "Stroop Test", är mycket svårare än det först verkar. Det är betydligt svårare att korrekt identifiera en färg när den skiljer sig från ordet än det är att identifiera när de två matchar. Utmaningarna i ett "Stroop Test" belyser några mycket viktiga hjärnan-processer, som du kan förbättra.

Läs mer på: https://www.lumosity.com/

Skrivet av

I korta drag - • Statens befattningsutbildning för skolledare • Erfarenhet av att leda pedagogisk verksamhet • Erfarenhet av kvalitetsarbete • Pedagogisk universitetsutbildning • Erfarenhet och utbildning inom IKT

Inga kommentarer än.

Skriv en kommentar