Smart IKT klassrum

Målet med "smarta klassrum" kan nås med en övergripande strategi för digital utbildning i alla svenska skolor. Nyckeln till strategin är att den är elevcentrerad; möter efterfrågan, både från elever och föräldrar. Underlättar för smidig övergång mellan lärande i skolan och hemmet, mellan undervisning och egentid.
Smarta Klassrum skall visa vägen för att nyttja lärande- och utvecklingspotentialen i IKT nu och i framtiden…

Skrivet av

I korta drag - • Statens befattningsutbildning för skolledare • Erfarenhet av att leda pedagogisk verksamhet • Erfarenhet av kvalitetsarbete • Pedagogisk universitetsutbildning • Erfarenhet och utbildning inom IKT

Inga kommentarer än.

Skriv en kommentar