Om: Carl Hägerstrand

I korta drag - • Statens befattningsutbildning för skolledare • Erfarenhet av att leda pedagogisk verksamhet • Erfarenhet av kvalitetsarbete • Pedagogisk universitetsutbildning • Erfarenhet och utbildning inom IKT

Senaste inlägg av Carl Hägerstrand

Digital delaktighet

Utan nätkompetens hamnar man utanför I allt högre grad krävs i dag grundläggande Internetkunskaper exempelvis på arbetsmarknaden eller för att kunna ta del av samhällets...
Mer

Smart IKT klassrum

Målet med "smarta klassrum" kan nås med en övergripande strategi för digital utbildning i alla svenska skolor. Nyckeln till strategin är att den är elevcentrerad;...
Mer

Senaste inlägg av Carl Hägerstrand

    Inga kommentarer av Carl Hägerstrand ännu.