Om: Carl Hägerstrand

I korta drag - • Statens befattningsutbildning för skolledare • Erfarenhet av att leda pedagogisk verksamhet • Erfarenhet av kvalitetsarbete • Pedagogisk universitetsutbildning • Erfarenhet och utbildning inom IKT

Senaste inlägg av Carl Hägerstrand

Effektivt användande av IKT

Effektivt användande av IKT ligger i planering, förberedelser och uppföljning av lektioner. Särskilt viktigt är det pedagogiska upplägget som skall koppla samman undervisningsstil, valet av...
Mer

Senaste inlägg av Carl Hägerstrand

    Inga kommentarer av Carl Hägerstrand ännu.