Arkivkategori: 2012

Effektivt användande av IKT

Effektivt användande av IKT ligger i planering, förberedelser och uppföljning av lektioner. Särskilt viktigt är det pedagogiska upplägget som skall koppla samman undervisningsstil, valet av...
Mer