Fördelar med IKT

De senaste forskningsrönen visar på en mängd fördelar som IKT innebär för utbildning.

Allmänna fördelar

° Ökad effektivitet för hela skolan.
° Ökade kommunikationskanaler genom e-post, diskussionsgrupper,chat-rum och andra sociala medier.
° Regelbunden användning av IKT i olika ämnen kan ha en positiv motiverande inflytande på elevernas lärande.

Fördelar för lärare

° IKT underlättar utbyte av resurser, kompetens och rådgivning
° Ökad flexibilitet i när och var uppgifter utförs.
° Vinster med IKT - läsförmåga, självförtroende och entusiasm.
° Enklare planering och förberedelser av lektioner och utforma material
° Tillgång till up-to-date elevdata i skolan, när som helst och var som helst.
° Stärker lärarprofessionen.
° Eleverna är generellt mer motiverade och uttrycker mer positiva känslor när de använder datorer än när de ges andra uppgifter att arbeta med.
° Datoranvändning under lektionerna motiverade elever att fortsätta använda lärande utanför skoltid.

Fördelar för elever

° Högre kvalitativa erfarenheter genom ett ökat samarbete mellan lärare i planeringen och förberedande av resurser.
° Mer fokuserad undervisning, anpassad till elevernas styrkor och svagheter genom bättre analys av uppnådda resultat.
° Förbättrad själavård och beteende förvaltning genom bättre uppföljning av elever
° Vinster i förståelse och analytisk förmåga, förbättrad läsförståelse.
° Utveckling av skrivfärdigheter (stavning, grammatik, interpunktion, redigering och omarbetning), flyt, originalitet och genomförande.
° Främjar ett oberoende från lärare, ett aktivt lärande med eget ansvar för sin utbildning.
° Flexibilitet i "när som helst, var som helst" tillträde (Jacobsen och Kremer, 2000)
° Elever i skolor som använder IKT pedagogiskt känner sig mer framgångsrika, är mer motiverade att lära sig och får ökat självförtroende och bättre självkänsla.
° Bredbandsteknik stöder tillförlitlig och oavbruten nedladdning av multimediaresurser.
° Möjlighet att få ut sitt arbete till en extern publik
° Möjlighet att samarbeta kring uppgifter med människor utanför eller inuti skolan

Fördelar för föräldrar

° Enklare kommunikation med lärare
° Högre kvalitet på studeranderapporter - mer lättläst, mer detaljerad, bättre presenterat.
° Ökad tillgång till och mer exakt närvaroinformation.
° Ökad inblick och delaktighet i barnets utbildning.
° Föräldrar kommer sannolikt att vara mer engagerade i skolan.
° Som förälder kommer du att se att IKT kan ha en positiv effekt på ett mycket brett spektrum av inslag i skolan.