förutsättningar

Implementering vid den enskilda skolan måste planeras noga innan man kör igång.

Den europeiska ramen för nyckelkompetenser för livslångt lärande identifierar och definierar de centrala förmågor och kunskaper som människor behöver för att uppnå sysselsättning, personlig utveckling, social integration och aktivt medborgarskap i dagens snabbt föränderliga värld.

Skolor kan hjälpa sina elever att utveckla dessa färdigheter genom att lära dem, från tidig ålder, att kritiskt reflektera över och hantera sitt lärande, arbeta självständigt och tillsammans med andra, söka information och stöd när det behövs, och att använda alla de möjligheter som ny teknik erbjuder.

Vi vet redan att vändning av IKT har många fördelar, som även kan ökas om eleverna själva får möjlighet att använda IKT i inlärningsprocessen. Forskning har visat att användningen av IKT kan höja elevernas motivation att lära genom att ge eleven mer kontroll över lärandet. Elevernas användning av IKT kan också underlätta personliga och individualiserade studier. Dessutom om IKT används för att stödja ämnesspecifikt lärande kan det ha en positiv effekt på uppnåendet.