Hinder

Processen med att använda IKT i elevers utbildning är mycket komplicerad. De möjligheter som IKT ger för att stödja undervisning och lärande är inte problemfritt. De nästan obegränsade möjligheter till information i en pedagogisk kontext kan utgöra en verklig fara och upplevas som ohanterlig. Alla som jobbar med IKT måste träna sig i att filtrera relevansen i den information som skall användas i undervisningen, det kommer att vara en viktig kompetens framöver. Det är också viktigt att etablera sammanhängande organiserade rutiner, då både elever och lärare kan sakna nödvändiga färdigheter för att få tillgång till, bearbeta och använda information.

 • Tillgång – Hård- och mjukvara, alltid lättillgängligt
 • Tid – Gå över från schemalagd IKT-tid till naturligt integrerad del av skoldagen
 • Stöd – Lokalt, central stödfunktion. IT-tekniker och IKT-pedagog är inte samma sak
 • Resurser – Balans mellan inköp av utrustning, underhåll och uppgradering
 • Utbildning – Extern och intern utbildning av personal
 • Pedagogens inneboende hinder
 • Attityder
 • Övertygelser
 • Metoder
 • Motstånd
 • Rädsla för tekniken