Möjligheter

1. Främjar tillgång till en mängd information i realtid.
2. Främjar självlärande, individualisering av undervisningen och socialisering.
3. Att utveckla simuleringar för att uppmuntra elever att fatta beslut.
4. Presentation av information i olika medier främjar ett bättre förvärv av kunskap.
5. Tekniken motivera eleverna att arbete mer kreativt och inspirerande.
6. Att skapa arbetssätt som liknar de, eleverna har att vänta i sitt framtida yrkesliv.

Mer

Förutsättningar

IKT har ett allmänt stöd, från centrala myndigheter, som ett verktyg för undervisning och lärande. Men det stora implementationsgap som finns måste överbryggas...

Mer

Hinder att överbrygga

Processen med att använda IKT i elevers utbildning är mycket komplicerad. De möjligheter som IKT ger för att stödja undervisning och lärande är inte problemfritt. De nästan obegränsade möjligheter till information i en pedagogisk kontext kan utgöra en verklig fara och upplevas som ohanterlig...

Mer

Om IKT webbplatsen

IKT-bild

Du ser bokstäverna IKT överallt - särskilt inom utbildningsområdet. Men vad betyder de?

IKT är en förkortning som står för Information- och KommunikationsTeknik men det är inte en universellt accepterad defininition av IKT. Det beror främst på att begrepp, metoder och tillämpningar som IKT står för är i ständig utveckling. IKT är ett område som utvecklas i ett rasande tempo, nästan på daglig basis. Det är många gånger svårt att hänga med i svängarna och det i sig är en utmaning. En ännu större utmaning ligger i hur vi skall implementera IKT i undervisningen, inte bara i projektform, utan som en självklar del av alla elevers utbildning. IKT är av sådan betydelse att vi måste börja fundera på om inte det rent av skall vara ett kärnämne. Dagens "IT-analfabeter" för redan en tuff tillvaro och ändå är teknikens möjligheter i dess linda.

Vision

AUtrusta alla elever med erfarenheter och kompetens inom IKT som de kan använda i en snabbt föränderlig teknisk värld.

BEleverna skall vara självsäkra och oberoende i deras användning av IKT för att, lösa uppgifter över hela läroplanen.

CSträvar efter att hålla jämna steg med pedagogisk och teknisk utvecklingen inom IKT .