IKT i praktiken

 • Brukare
  Sverige är en av världens ledande IKT nationer. Flera rapporter nämner svenskar som världens främsta användare...
 • Sociala medier
  Historia- och utveckling och sociala medier. Sociala medier har blivit en integrerad del av det moderna...
 • Implementering
  Följande sex steg kan vara användbara vid implementering: Fastställa förvaltningens mål och ambitioner Bedöma nuvarande IKT...
 • Utveckling
  En intressant illustration som bygger på en föreläsning som Manuel Lima senior UX design at Microsoft, höll...
 • Rektor med öga för IKT bör
  Driv IKT Fortbilda Ställa krav Visa vägen Skapa förutsättningar Lyfta fram goda exempel Inte stå i...

IKT Favoriter

Smart IKT-klassrum

Smarta klassrum bör vara en övergripande strategi för digital utbildning i alla svenska skolor. Nyckeln till strategin är att den är elevcentrerad; möter efterfrågan, både från elever och föräldrar. Underlättar för smidig övergång mellan lärande i skolan och hemmet, mellan undervisning och egentid.
Smarta Klassrum skall visa vägen för att nyttja lärande- och utvecklingspotentialen i IKT nu och i framtiden...

IKT redan från förskolan

Varför vänta?

IKT på riktigt

Tekniken finns och viljan finns

Pedagogerna måste få utbildning

Pedagogerna måste få stöd och support.

IKT-kompetens - ett måste

Varje individ är en produkt av sin tid. Vi kan inte tillåta att denna kompetens blir en klassfråga.

Pedagogerna måste vilja utbilda sig

Även om det för många kan verka skrämmande så är det en absolut nödvändighet.
Speciellt för pedagoger som jobbar med elever i deras första skolår.