IKT

Omfattar produkter som har möjlighet att lagra, hämta, ändra, överföra eller ta emot information elektroniskt, i digital form. Till exempel persondatorer, digital-tv, e-post robotar, smart-phones etc.

IKT handlar alltså om lagring, hämtning, manipulation, överföring eller mottagande av digitala data. Viktigt här, är också hur dessa olika användningsområden kan samverka med varandra.

I stora drag kan två huvudområden urskiljas:

1. Den traditionella, datorbaserade, tekniken (saker du normalt kan göra på en dator som du använder hemma eller på jobbet) och

2. Det nyare, och snabbt växande utbud av digital kommunikationsteknik (K-delen, som medger människor och organisationer att kommunicera och dela information digitalt)

En kort titt på dessa två kategorier för att visa de typer av produkter och idéer som omfattas av IKT:

Traditionella datorbaserade tekniker

Dessa typer av IT är användande av applikationer så som,
Standard Office-program - främsta exemplen
Ordbehandling - T.ex. Microsoft Word, Skriva brev, rapporter mm

Kalkylblad;
T ex Microsoft Excel, analysera ekonomisk information, beräkningar, skapa prognosmodeller etc.

Databasprogram;
T.ex. Oracle, Microsoft SQL Server, Access, hantera data i många former, från grundläggande listor (t.ex. kundkontakter) till komplexa material (t.ex. kataloger)

Presentationsprogram;
T ex Microsoft PowerPoint, göra presentationer, antingen direkt med hjälp av en datorskärm eller dataprojektor. Publicera i digitalt format via e-post eller via Internet.

Desktop publishing;
T ex Adobe Indesign, Quark Express, Microsoft Publisher, producerar nyhetsbrev, tidningar och andra komplexa dokument.

Grafikprogram;
T.ex. Adobe Photoshop och Illustrator, Macromedia Freehand och Fireworks, skapa och redigera bilder som logotyper, ritningar eller bilder för användning i DTP, webbplatser eller andra publikationer.

Specialapplikationer - Exempel (det finns många!)
Redovisningspaket - T ex Sage, Oracle, hantera en organisations årsredovisningar, inklusive intäkter/försäljning, inköp, bankkonton etc. Ett brett utbud av system är tillgängliga från enkla applikationer som lämpar sig för små företag till sofistikerade sådana som syftar till att användas inom multinationella företag.

Computer Aided Design (CAD) är applikationer vars användningen är att bistå i designprocessen. Specialiserade CAD-program finns för många typer av design: arkitektur, teknik, elektronik och produktion.
Customer Relations Management (CRM)
Programvara som gör att företag bättre kan förstå sina kunder genom att samla in och analysera data på dem såsom deras produkter preferenser, köpvanor etc.

Traditionella datorbaserade tekniker, K-delen

K delen av IKT avser överföring av uppgifter på elektronisk väg, oftast över ett visst avstånd. Detta uppnås ofta via nätverk för att skicka och ta emot data krävs utrustning, ledningar och satellitlänkar.

De tekniker som är involverade i kommunikationen tenderar att vara komplicerade. Man behöver inte förstå dem för att gå en IT-kurs. Men det finns aspekter av digital kommunikation som du behöver vara medveten om. Dessa avser främst de typer av nätverk och sätt att ansluta till Internet. Låt oss kort titta på dessa två.

-Interna nätverk-
Kallas också för lokalt nätverk (LAN), här handlar det om att koppla ett antal hårdvarukomponenter (in-och utenheter samt databehandling) tillsammans inom ett kontor eller byggnad.

Syftet med en LAN är att kunna dela hårdvara faciliteter såsom skrivare och skannrar, programvaror och data. Denna typ av nätverk är ovärderlig i kontorsmiljö där kollegor måste ha tillgång till gemensamma data eller program.

-Externa nätverk-
Ofta måste du kommunicera med någon utanför ditt interna nätverk, i detta fall måste du vara en del av ett Wide Area Network (WAN). Internet är den ultimata WAN - det är ett stort nätverk av nätverk.

IKT i ett större sammanhang

En IT-kurs innehåller, med säkerhet, inslag som täcker de ovanstående exemplen på IKT i aktion, ofta med fokus på användning av centrala applikationer såsom kalkylblad, databaser, presentationer, grafik och webbdesign programvara.

Mer sällan berörs följande viktiga ämnen som handlar om hur IKT används och hanteras i en organisation:

- Den typ av information ("I" i IKT), vilket omfattar ämnen som innebörden och värdet av information, hur informationen kontrolleras, begränsningarna av IKT; rättsliga överväganden

- Hantering av information - detta täcker hur data fångas, verifieras och lagras för effektiv användning, manipulation, bearbetning och distribution av information, att hålla informationen säker, anpassade nätverk med syfte att sprida information (Google)

- Informations-strategiska system - det avser hur IKT kan användas inom ett företag eller organisation som en del för att uppnå mål och syften

Som ni kan se är IKT ett brett och snabbt föränderligt område. Vad väntar runt hörnet?