Medlemmar

Medlemskap

"Kontaktytorna som ett medlemskap erbjuder är stora och möjligheterna många"

Du fyller enkelt och snabbt i fomuläret här på webben och blir då medlem direkt.

Det som är viktigast för medlemskapet är:
-Möjlighet att samverka
-Vara med och utveckla IKT-området
-Marknadsföringsmöjligheter som ger synlighet för dina ideér
-Tillgång till lösenordsskyddat material på denna webbplats

Bli medlem

Fördelar

A

Tillgång till lösenordsskyddat material

-Egen exponering på hemsidan. Varje ny medlem presenteras på startsidan.

B

Nätverkande och erfarenhetsutbyte

Vi ägnar oss åt att förbättra och utveckla IKT-användningen i skolan genom utbyte av erfarenheter, metoder och pedagogiska idéer.

Medlemmar i framkant