Personuppgiftslagen – PuL

PuL-lagen
Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) reglerar hur register med personuppgifter får upprättas och användas. När du blir medlem eller registrerar dig för att få vårt nyhetsbrev sparas dina uppgifter hos oss.

Uppgifterna sparas hos oss för att möjliggöra nödvändig admministration, uppföljning och kontakt. IKT är skyldig att på begäran rätta, blockera eller utplåna uppgifterna (§ 28). Enligt PuL har varje registrerad person rätt att en gång per år erhålla besked efter skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller ej (§ 26).

Dina uppgifter lämnas aldrig ut till tredje person.

Information om personuppgifter lämnas av
IKT i klassrummet. Använd kontaktformuläret.

Personuppgiftslag (1998:204).
Öppnas i nytt fönster.