Lärarrollen

Vad ska lärarna göra?
Den övergripande slutsatsen från forskningslitteraturen kring IKT i skolan och IKT- pedagogik i klassrummet är att, IKT, om den används effektivt, har inverkan på lärandet. Speciellt där lärare kan acceptera att interaktiviteten kräver en ny syn på det pedagogiska arbetet. Lärare behöver anta proaktiva och lyhörda strategier för att stödja, vägleda och underlätta inlärning. De måste följa utvecklingen och upprätthålla fokus på motivlärandet genom att strukturera verksamheten noga och ge fokuserade uppgifter.

Det finns ett grundläggande missförstånd bland många lärare och lärarutbildare - Lärare som har otillräckliga kunskaper om vad IKT kan göra för elevers lärande, kan anta att den viktigaste uppgiften är att bekanta sig med programmet, förbereda ett word-dokument för att visa eleverna hur man använder programmet, och sedan använda programmet under sin lektion. Men en stor del av effektivt användande av IKT ligger i planering, förberedelser och uppföljning av lektioner. särskilt viktigt är det pedagogiska upplägget som skall koppla samman undervisningsstil, valet av resurser och aktiviteter med lärandemålen.

Det framgår också i forskning, att de flesta lärare, för att fördjupa sin kunskap av IKT-användning avsevärt, måste de investeras mycket tid att utveckla sin pedagogik och sina färdigheter inom IKT. Med tanke på resursbegränsningar och krav på lärarnas tid, kan detta vara svårt att uppnå inom en snar framtid. Ett alternativt tillvägagångssätt kan vara att uppmuntra lärare att bara fokusera på de IKT-resurser som är mest relevanta för dem och deras ämnen.

Skrivet av

I korta drag - • Statens befattningsutbildning för skolledare • Erfarenhet av att leda pedagogisk verksamhet • Erfarenhet av kvalitetsarbete • Pedagogisk universitetsutbildning • Erfarenhet och utbildning inom IKT

Kommentarerna är stängda.