Brukare

Sverige är en av världens ledande IKT nationer. Flera rapporter nämner svenskar som världens främsta användare av informationsteknik - som mobiltelefoner, datorer och nätverk - medan andra studier visar att Sverige har en av världens högsta nivåerna av Internetanvändning och en av de snabbaste bredbandsnät.

Människor, företag och myndigheter i Sverige är bland de snabbaste att införa ny teknik, applikationer och tjänster. Därför använder teknikföretag från hela världen ofta Sverige som en testmarknad för nya produkter. Huawei, Intel, Motorola, Oracle, Symantec och ZTE är bland de utländska företag som bedriver forskning och utveckling i Sverige.

Sverige är födelseplatsen för trådlösa tekniker som GSM, WCDMA, LTE och Bluetooth. Nätverk tillverkade av Ericsson, en av Sveriges största företag, hantera nästan hälften av världens mobiltrafik. ”Imaging-teknik” framtaget av Scalado i Skåne finns i över 1 miljard kameratelefoner hela världen.

Praktiskt taget alla (99 procent) av svenskarna som under 30  år går online varje dag, och för befolkningen som helhet är siffran 78 procent. Hälften av alla fyra-åringar och en av fem tre-åringar i Sverige använder internet. 89 procent av svenskarna har tillgång till internet hemma. Intressant är att det finns mer än 12 miljoner mobilabonnemang registrerade i Sverige - inte illa för ett land med drygt 9 miljoner invånare.

En anledning till att Sveriges invånare är så avancerad i sin användning av IKT var "PC reformen" som lanserades i slutet av 90-talet. Detta uppmuntrade de svenska hushållen att köpa datorer genom att ge dem rätt att köpa dem genom sina arbetsgivare till förmånliga villkor. Många tog tillfället i akt och Sverige blev en nation med de högsta siffrorna av datorägare

 

Skrivet av

I korta drag - • Statens befattningsutbildning för skolledare • Erfarenhet av att leda pedagogisk verksamhet • Erfarenhet av kvalitetsarbete • Pedagogisk universitetsutbildning • Erfarenhet och utbildning inom IKT

Kommentarerna är stängda.