Implementering

Följande sex steg kan vara användbara vid implementering:

Fastställa förvaltningens mål och ambitioner
Bedöma nuvarande IKT resurser och beredskap
Upprätta en IKT strategisk planering
Upprätta en IKT infrastrukturplanering
Budgetering
Genomförande

Skrivet av

I korta drag - • Statens befattningsutbildning för skolledare • Erfarenhet av att leda pedagogisk verksamhet • Erfarenhet av kvalitetsarbete • Pedagogisk universitetsutbildning • Erfarenhet och utbildning inom IKT

Kommentarerna är stängda.