Utveckling

En intressant illustration som bygger på en föreläsning som Manuel Lima senior UX design at Microsoft, höll 2011 för RSAs free public events program. Han illustrerar kraften i nätverk och hur komplex vår värld verkligen är. Han beskriver hur allt hänger samman och hur vi alla är beroende av varandra och världen runt om oss.  Kunskap är komplext och fundamentalt.

Skrivet av

I korta drag - • Statens befattningsutbildning för skolledare • Erfarenhet av att leda pedagogisk verksamhet • Erfarenhet av kvalitetsarbete • Pedagogisk universitetsutbildning • Erfarenhet och utbildning inom IKT

Kommentarerna är stängda.