Rektor med öga för IKT bör

  • Driv IKT
  • Fortbilda
  • Ställa krav
  • Visa vägen
  • Skapa förutsättningar
  • Lyfta fram goda exempel
  • Inte stå i vägen för pedagogerna
  • Själv använd all tillgänglig teknik

Skrivet av

I korta drag - • Statens befattningsutbildning för skolledare • Erfarenhet av att leda pedagogisk verksamhet • Erfarenhet av kvalitetsarbete • Pedagogisk universitetsutbildning • Erfarenhet och utbildning inom IKT

Kommentarerna är stängda.