Sociala medier

Historia- och utveckling och sociala medier.

Sociala medier har blivit en integrerad del av det moderna samhället.
Det finns idag allmänna sociala nätverk med databaser av användare, större än befolkningen i de flesta länder. Det finns nischade webbplatser för praktiskt taget varje särskilt behov och intresse på webben. Det finns sajter för att dela foton, videofilmer (ex. Youtube), statusuppdateringar, det finns platser för att träffa nya människor och platser att för kommunicera med gamla vänner. Det verkar finnas sociala lösningar för nästan alla behov.

Fortsättning följer...

Skrivet av

I korta drag - • Statens befattningsutbildning för skolledare • Erfarenhet av att leda pedagogisk verksamhet • Erfarenhet av kvalitetsarbete • Pedagogisk universitetsutbildning • Erfarenhet och utbildning inom IKT

Kommentarerna är stängda.