Målet med "smarta klassrum" kan nås med en övergripande strategi för digital utbildning i alla svenska skolor. Nyckeln till strategin är att den är elevcentrerad;...
Mer