The Flipped Classroom

I över ett decennium, enligt National Center for Academic Transformation, (NCAT) har dussintals högskolor experimenterat framgångsrikt med liknande idéer inom matematik, naturvetenskap, engelska och ett flertal andra discipliner.

The Flipped classroom myntades i USA 2007 av pedagogerna Jonathan Bergmann och Aaron Sams. De hade i sina klasser elever, som av olika anledningar, missade lektionerna. Istället för att behöva lägga lektionstid på att förklara för dessa elever det de redan hade gått igenom på lektionen innan så började de att spela in sina lektioner (max 15 minuters film) och lägga upp dessa filmer online. Eleverna kunde nu, vilken tid på dygnet som helst, titta på de olika genomgångarna i sin dator, iPad eller iPod och kom sedan till lektionerna med en förförståelse. Lektionstillfällena användes istället till problemlösning och laborationer. Det blev mer tid över till djupare lärande. Filminspelningarna kunde eleverna kolla på hur ofta de ville.
Fördelar som framkommit är hur väl det verkar fungera för elever i behov av stöd i sitt lärande, oavsett anledning. Förförståelse kommer alla elever till gagn i sitt lärande.
Riktig individualisering av undervisningen och en formativ bedömningen av elevernas kunskaper är andra fördelar.

Flipped Classroom

Created by Knewton and Column Five Media